mezopotamya tarihi

Mezopotamya, ırmaklar arasındaki ülke anlamına gelen Yunanca kaynaklı bir kelimedir. Dicle ve Furat nehirleri arasında kana bölgeye verilen isimdir. Günümüzde, büyük kısmı Irak topraklarında olan bu bölge, tarih boyunca pek çok uygarlığın beşiği konumunda olmuştur.

mezpotamyaBereketli topraklara sahip olan bir bölge olarak medeniyetlerin yükselmesine imkan sağlayan Mezopotamya, tarih boyunca sürekli olarak istilalara maruz kalmıştır. Sümer, Asur ve Babil gibi medeniyetlerin doğup geliştiği bir bölgedir. Mezopotamya ismiyle hiçbir şekilde bir idari bölge ve devlet olmamıştır. Eski Yunan tarihçileri iki ırmak arasında olduğu için bu bölgeyi Mezopotamya olarak adlandırmışlardır. Mezopotamya kuzeyde Toros Dağları, güneyde Basra Körfezi, batıda Arabistan ve Suriye Çölleri ile doğuda Zağros Dağlarıyla çevrili bir bölgedir. Günümüz coğrafyasında Doğu Anadolu’daki dağlardan başlayarak, Güneydoğu Toroslarda kar ve yağmur sularıyla iyice coşan Dicle ve Fırat nehirleri, Bağdat yakınlarındaki Kuma şehrinde birleşmekte ve Şattü’l Arap adını alarak Basra körfezinde sonlanmaktadır.

mezopotamya neresidirMezopotamya, farklı medeniyetlerin bir arada yaşadığı verimli topraklara sahip bir bölge olmuştur. Bu nedenle de devamlı bir şekilde göç almış, burada yerleşik olan siyasi iradelerin belli bir çizgide hayatlarını devam ettirmesini engellemiştir. Ancak Mezopotamya bölgesi, tarihte iz bırakan en köklü medeniyetlerden Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babil ve Aramiler gibi medeniyetleri barındırmış, medeniyetin gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Hammurabi kanunlarından başlayarak bilimsel birçok araştırmalara kadar, insanlık tarihi boyunca önemli gelişmelerin yaşandığı, bilinen ilk okur yazar toplulukları barındıran Mezopotamya, bildiğimiz insanlık tarihi boyunca en önemli yerleşim yerlerinden biri olmuş, bu önemini günümüzde de korumuş ve korumaktadır.

Beğendiyseniz Paylaşın!..